Projektledelse

Vi varetager flg. områder indenfor projektledelse:

  • Styring af processen samt navigering af virksomheden igennem hele forløbet fra indkøb af maskiner til installation og endelig godkendelse
  • Ledelse af hele processen for risikovurdering og risikonedsættelse
  • CE-mærkning på såvel enkeltstående maskiner som produktionslinjer
  • Anlæg til hele fabrikker

Hvordan bliver projektforløbet rent praktisk?

Overordnet har vi ansvaret for, at organisere og fordele samtlige opgaver for alle parter, definere projektmål, vurdere hvor meget tid der bør afsættes til at løse de enkelte opgaver samt sikre at projektet når i mål til tiden.

1. Forberedelse

Rammerne for projektet beskrives og fastlægges, projektet budgetteres, eventuelle udviklingsmuligheder og risici vurderes og om nødvendigt laves handlingsplan for at udnytte mulighederne eller mindske risiciene.

2. Opfølgning & løbende evaluering

Vi følger løbende op på alle opgaver som skal løses, da erfaring viser, at det afhjælper evt. problemstillinger som potentielt forsinker projektet.

3. Aflevering & afslutning

Projektet afleveres og hele forløbet evalueres og gennemgåes.

Projektledelse

Interesseret i mere information omkring projektledelse ?

Kontakt os og få mere information og vejledning omkring din problemstilling.

Kontakt os