Assistance til maskinbyggeren

Som maskinbygger kan man spare både tid og penge ved at inddrage Pro-Safety i processen – vi tilbyder

  • Såvel små som større maskinbyggere rådgivning indenfor specifikke direktiver og standarder
  • Risikovurdering og CE-mærkning af prototyper

Det er ikke nok at hver maskine er CE-mærket

Når en produktionslinje opbygges af flere maskiner, er det ikke nok at hver maskine er CE mærket.

Det samlede anlæg skal også godkendes som en helhed. Dette gøres ved at lave en overordnet risikovurdering og CE mærkning, og i nogle tilfælde en brugermanual.

  • Vi tilbyder at gennemgå anlægget og lave den fornødne dokumentation, samt CE mærkning og risikovurdering for at lovliggøre anlægget.
  • Vi tilbyder herudover også at hjælpe i layout-fasen, når anlægget skal sammensættes, da der med stor fordel og besparelse allerede her kan fjernes nogle potentielle risici områder som ellers ville være bekostelige og upraktiske at afskærme sig ud af.

Assistance til maskinbyggeren

Interesseret en uvildig snak omkring hvordan vi kan hjælpe dig som maskinbygger ?

Kontakt os og få mere information og vejledning omkring din problemstilling.

Kontakt os