Nyheder

Regeringen lander bredt forlig om arbejdsmiljø med V, K og DF​

Ny politisk aftale om styrket arbejdsmiljøindsats

“Flere kontrolbesøg på virksomheder med kendte arbejdsmiljøproblemer og større bøder, når loven overtrædes.” – Kilde: Pressemeddelse fra Beskæftigelsesministeriet, 26.03.2015

Sådan lyder to af en række nye aftalepunkter, som regeringen torsdag middag har indgået med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Fremadrettet vil en større del af Arbejdstilsynets kontrolbesøg, have fokus på såkaldte “risikobaserede tilsyn”, som foretages på virksomheder der tidligere har haft problemer med arbejdsmiljøet.

Aftalen indeholder følgende initiativer

Arbejdsmiljøindsatsen skal målrettes

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn

Dårligt arbejdsmiljø må ikke være et konkurrenceparameter

 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) udtaler:
– Hvis vi for alvor skal forbedre arbejdsmiljøet, skal vi sikre, at Arbejdstilsynet bruger flest ressourcer på de arbejdspladser, hvor der er størst problemer. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen målretter arbejdsmiljøindsatsen endnu mere mod de virksomheder, hvor vi kan se, at de ansattes sikkerhed og sundhed ofte er hårdt prøvet.

Større bøder

Samtidig vil der være mulighed for at udstede større bøder, til de virksomheder der gentagne gange har overtrådt Arbejdsmiljøloven.

De grove overtrædelser kan i dag udløse en bøde på 40.000 kroner, samt en forhøjelse på 10.000 kroner ved gentagelser. Fremover kan der blive pålagt 40.000 kroner oven i bøden, hvis en virksomhed flere gange har sat medarbejdernes helbred på spil.

Har jeres virksomhed behov for en gennemgang af sikkerheden, kan Pro-Safety kontaktes for en uvildig vurdering.


Mere information

Share with friends